EU-harmoniserede koder

Her ser du oversigten over alle de forskellige koder, der kan forekomme på kørekortet.

Se hvad koderne betyder i skemaerne nedenfor!

 

Fører (lægelige årsager)

Koder og underkoder Betydning
01 Synskorrektion og/eller -beskyttelse
01.01 Briller
01.02 Kontaktlinse(r)
01.03 Beskyttelsesbriller
01.04 Uigennemsigtig linse
01.05 Øjenklap
01.06 Briller eller kontaktlinser
02 Høreapparat/kommunikationshjælp
02.01 Høreapparat til det ene øre
02.02 Høreapparat til begge ører
03 Arm- eller benprotese/-ortese
03.01 Armprotese/-ortese
03.02 Benprotese/-ortese
05 Begrænset kørsel /underkoden skal anvendes, kørsel begrænset af lægelige årsager)
05.01 Begrænset til kørsel i dagtimer /f.eks. en time efter solopgang til en time før solnedgang)
05.02 Begrænset til kørsel indenfor en radius af km fra kørekortindehaverens bolig eller kun indenfor by/region
05.03 Begrænset til kørsel uden passagerer
05.04 Begrænset til kørsel med en hastighed på højst km/t
05.05 Begrænset til kørsel under ledsagelse af en person med kørekort
05.06 Begrænset til kørsel uden påhængskøretøj
05.07 Ingen kørsel på motorvej
05.08 Ingen alkohol

 

Køretøjstilpasninger

Koder og underkoder Betydning
10 Tilpasset gearkasse
10.01 Manuelt gear
10.02 Automatgear
10.03 Elektrisk styret gear
10.04 Tilpasset gearstang
10.05 Begrænset antal gear
15 Tilpasset kobling
15.01 Tilpasset koblingspedal
15.02 Manuel kobling
15.03 Automatisk kobling
15.04 Afskærmet/sammenklappelig/aftagelig koblingspedal
20 Tilpasset bremsemekanisme
20.01 Tilpasset bremsepedal
20.02 Større bremsepedal
20.03 Bremsepedal til venstre fod
20.04 Bremsepedal til skosål
20.05 Vippebremsepedal
20.06 (Tilpasset) manuel driftsbremse
20.07 Forstærket bremse – maksimal betjeningskraft
20.08 Nødbremse indbygget i driftsbremse – maksimal betjeningskaft
20.09 Tilpasset prkeringsbremse
20.10 Elbetjent parkeringsbremse
20.11 Tilpasset fodbetjent parkeringsbremse
20.12 Afskræmet/sammenklappelig/aftagelig bremsepedal
20.13 Knæbetjent bremse
20.14 Elbetjent driftsbremse
25 Tilpasset speedermekanisme
25.01 Tilpasset speederpedal
25.02 Speederpedal til skosål
25.03 Vippespeederpedal
25.04 Håndbetjent speeder
25.05 Knæbetjent speeder
25.06 Servospeederpedal/håndtag (elektronisk, pneumatisk osv.)
25.07 Speederpedal til venstre for bremsepedal
25.08 Speederpedal til venstre
25.09 Afskærmet/sammenklappelig/aftagelig speederpedal
30 Tilpassede kombinerede bremse- og speedermekanismer
30.01 Parallelle pedaler
30.02 Pedaler i (eller næsten) samme niveau
30.03 Speeder og bremse med glideskinne
30.04 Speeder og bremse med glideskinne og ortese
30.05 Sammenklappelig/aftagelig speeder- og bremsepedal
30.06 Hævet gulv
30.07 Afskærmet ved siden af bremsepedalen
30.08 Afskærmning til protese ved siden af bremsepedalen
30.09 Afskrærmning foran speeder- og bremsepedal
30.10 Hæl-/benstøtte
30.11 Elbetjent speeder og bremse
35 Tilpassede betjeningsapparater (lyskontakter, vinduesvisker/-vasker, horn, retningsvisere osv.)
35.01 Betjeningsapparater kan betjenes uden negativ virkning på syring og håndtering af køretøjet
35.02 Betjeningsapparaterne betjenes uden at slippe rat og hjælpeudstyr (knop, gaffelgreb osv.)
35.03 Betjeningsapparaterne betjenes uden at slippe rat og hjælpeudstyr (knop, gaffelgreb osv.) med venstre hånd
35.04 Betjeningsapparaterne betjenes uden at slippe rat og hjæpeudstyr (knop, gaffelbrev osv.) og det kombinerede speeder- og bremsesystem
40 Tilpasset styring
40.01 Standard servostyring
40.02 Forstærket servostyring)
40.03 Styring med reservesystem
40.04 Forlænget ratstamme
40.05 Tilpasset rat (større og/eller tykkere rat, rat med mindre diameter osv.)
40.06 Skråt rat
40.07 Lodrat rat
40.08 Vandret rat
40.09 Fodbetjent styring
40.10 Alternativ tilpasset styring (joystick osv.)
40.11 Ratknop
40.12 Håndortese på rattet
40.13 Med tenodese-ortese
42 Tilpasset(ede) førerspejl(e)
42.01 Udvendigt førerspejl i (venstre eller) højre side
42.02 Udvendigt førerspejl på forskærmen
42.03 Ekstra indvendigt førerspejl, som giver overblik over trafikken
42.04 Indvendigt panoramaspejl
42.05 Indvendigt førerspejl, som dækker den blinde vinkel
42.06 Elbetjent(e) udvendigt (-e) førerspejl(e)
43 Tilpasset førersæde
43.01 Førersæde med god udsynshøjde i normal afstand fra rat og pedaler
43.02 Førersæde tilpasset kropsformen
43.03 Førersæde med sidestøtte for øget siddestabilitet
43.04 Førersæde med armlæn
43.05 Forlænget forersæde på glideskinner
43.06 Tilpasset sikkerhedssele
43.07 H-type sikkerhedssele
44 Tilpasning af motorcykel (underkode skal anvendes)
44.01 Kombineret betjening af begge bremser
44.02 (Tilpasset) håndbetjent forhjulsbremse
44.03 (Tilpasset) fodbetjent baghjulsbremse
44.04 (Tilpasset) speederhåndtag
44.05 (Tilpasset) manuelt gear og manuel kobling
44.06 (Tilpasset (ede) førerspejl(e)
44.07 (Tilpassede) betjeningsapparater (eksempelvis kontakter for tegngivningsapparater og kontakter til op- og nedblænding)
44.08 Sædehøjde, som giver føreren mulighed for siddende at have begge fødder på jorden samtidigt
45 Motorcykel kun med sidevogn
50 Begrænset til bestemt køretøj/stelnummer (køretøjets identifikationsnummer – KIN)
51 Begrænset til bestemt køretøj/registreringsnummer (køretøjets identifikationsnummer – KRN)

 

Forvaltning

Koder Betydning
70 Ombyttet kørekort nr. … udstedt af … (for tredjelande EU/FN-mærke, f.eks. 70.0123456789.xx)
71 Duplikat af kørekort nr…(for tredjelande EU/FN-mærke, f.eks. 71.987654321.HR)
72 Begrænset til kategori A-køretøjer med slagvolumen på højst 125 cm3 og motoreffekt på højst 11 kW (A1)
73 Begrænset til kategori B-køretøjer, trehjulede motorcykler og quadricykler med motor (B1)
74 Begrænset til kategori C-køretøjer med tilladt totalmasse på ikke over 7.500 kg (C1)
75 Begrænset til kategori D-køretøjer med højst 16 siddepladser foruden førerens plads (D1)
76 Begrænset til kategori C-køretøjer med tilladt totalmasse på ikke over 7.500 kg (C1) med en påhængsvogn med tilladt totalmasse på over 750 kg, såfremt vogntogets tilladte totalmasse ikke overstiger 12.000 kg, og påhængskøretøjets tilladte totalmasse ikke overstiger det trækkende køretøjs egenvægt (C1 + E)
77 Begrænset til kategori D-køretøjer med højst 16 siddepladser foruden førerens plads (D1) med en påhængsvogn med tilladt totalmasse på over 750 kg, såfremt a) vogntogets tilladte totalmasse ikke overstiger 12.000 kg, og påhængskøretøjets tilladte totalmasse ikke overstiger det trækkende køretøjs egenvægt, og b) påhængskøretøjet ikke bruges til personbefordring (D1 + E)
78 Begrænset til køretøjer med automatgear
79 () Begrænset til køretøjer, som opfylder i i parentes anførte specifikationer i forbindelse med anvendelse af artikel 10, stk. 1, i direktiv 91/439/EØF
90 Sekundære koder
90.01 Til venstre
90.02 Til højre
90.03 Venstre
90.04 Højre
90.05 Hånd
90.06 Fod
90.07 Anvendelig
95 Chauffør, der er indehaver af et kvalifikationsbevis, som opfylder kravet om erhvervskvalifikationer i direktiv 2003/59/EF indtil…[f.eks. 95(01.01.12)]
96 Chauffør, der har afsluttet uddannelsen eller bestået en prøve i færdigheder og adfærd i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag V

 

Nationale koder

Følgende kørekort-koder har alene gyldighed i Danmark:

Koder Betydning
100 Indehaveren er alene berettiget til at føre motorcykler uden sidevogn
125 Indehaveren er alene berettiget til at føre trehjulet motorcykel
126 Indehaveren er berettiget til at føre tohjulet motorcykel uden sidevogn med et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,16kW,kg. Det er samtidig en betingelse, at motorcyklen har en motoreffekt på højst 25 kW. Indehaveren er endvidere berettiget til at føre tohjulet motorcykel med sidevogn med et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,16 kW/kg
130 Indehaveren er alene berettiget til at føre trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW, indtil den pågældende er fyldt 22 år og har mindst 1 års erfaring fra kategori A2
135 Indehaveren er alene berettiget til at føre trehjulet motorcykel med en effekt på over 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW indtil det fyldte 24. år
136 Indehaveren er indtil det fyldte 20. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjennesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (A2)
137 Indehaveren er alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (A2)
138 Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (A)
139 Indehaveren er indtil det fyldte 20. år alene berettiget til at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse (A2)
140 Indehaveren er alene berettiget til at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse, indtil den pågældende er fyldt 22 år og har mindst 2 års erfaring fra kategori A2 (A)
150 Indehaveren skal anvende briller eller kontaktlinser under kørsel med køretøjer i kategorierne C1, C, C1/E, C/E, D1, D, D1/E, D/E, ved kørsel
med køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig personbefordring, samt i forbindelse med virksomhed som kørelærer)
175 Indehaveren er alene berettiget til at føre lille knallert
176 Indehaveren må ikke føre lille knallert
180 Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet, redningsberedskabet eller politiet (kategori C)
181 Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet, redningsberedskabet eller politiet (kategori D)
182 Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til som mekaniker eller lignende, eller når kørekortet er til brug ved uddannelse som mekanisker eller lignende, at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse (kategori C)
183 Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til som mekaniker eller lignende, eller når kørekortet er til brug ved uddannelse som mekaniker eller lignende, at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse (kategori D)
184 Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til at føre køretøjer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport (C)
185 Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport (D)
187 Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (kategori C/E)
188 Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (kategori D/E)
200 Indehaveren har kørekort til traktor/motorredskab
225 Indehaveren er alene berettiget til at føre traktor i forbindelse med kørsel som omhandlet i § 3 i lov om registrering af køretøjer
250 Indehaveren har gennemgået et kursus i nødhjælp
400 Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B
425 Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D
426 Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D1
450 Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategorierne B og D
451 Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategorierne B og D1
500 Indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer til kategori AM (stor knallert), A1, A2 og A
525 Indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer til kategori B
550 Indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer til kategorierne B, B/E, C1, C, C1/E, C/E, D1, D, D1/E og D/E